Kvartettarna

Kvartettsångsällskapet i Helsingborg bildades redan 1895 och har haft en livaktig och framgångsrik tid som en av stadens största och populäraste manskörer. Otaliga konserter och capricer har givits såväl i Helsingborg som i andra städer.

Musikaliskt samarbete har förekommit och förekommer med bl.a Helsingborgs Symfoniorkester, Konserthuskören, Tonicaorkestern, Helsingborgs Storband och många, många fler.

Gästartisternas skara under åren som gått är omfattande och spänner över namn som John Forsell, Jussi Björling, Einar Beyron, Per Grundén, Rolf Björling, Lill Lindfors och  succén med Malena Ernman.

En utförlig minnesskrift har framställts av körens tidigare sekreterare Olle Nylund till 100-årsjubiléet 1995 och den kan beställas hos någon av körens kontaktpersoner.Musikvalet spänner över en bred repertoir av traditionell och modern manskörsång, negro spirituals, jazz, kyrkomusik, Bellmanssånger, operakörer.

”Hyr oss – Hör oss”Vi ställer gärna upp med grupper från 8 till 30 sångare och underhåller med passande sång vid företagsarrangemang, festmiddagar och andra speciella tillfällen, Ring oss!