Kvartettarna

Välkommen till Kvartettarna – en manskör grundad redan 1895 och som sedan dess varit en viktig del av den nordiska manskörstraditionen.

Kärnan i mankörstraditionen är fyrstämmiga harmonier. Vi sjunger tillsammans som hel kör, men ibland också som enkel- eller dubbelkvartett. Ofta har vi konserter med solister, exempel på tidigare gästartister är Jussi Björling, Lill Lindfors, Gunnar Svensson, Charlie Norman, Malena Ernman och Ola Salo.

Med en repertoar som spänner över århundraden, är vår sångbok fylld med klassiska manskörsstycken som älskats av generationer. Samtidigt är vi inte rädda för att omfamna det moderna och skapa nya traditioner genom att tolka samtida kompositörer. Vår stolthet ligger i att förena historia med nutid och att skapa nya musikaliska upplevelser. Beroende på sammanhang kan vår repertoar spänna från kyrkomusik till Queen.

Oavsett om du är en musikälskare eller sångare så är du välkommen att utforska musikvärlden med Kvartettarna. Vi ser fram emot att dela vår passion med dig och skapa minnen tillsammans.

Välkommen till vår kör!