Kvartettarna

Manskörstraditionen i Norden härstammar från början av 1800-talet och redan 1895 grundades Kvartettsångsällskapet i Helsingborg, populärt benämnda Kvartettarna.

Kvartett betyder i detta sammanhang fyrstämmigt, kören består av 30 sångare fördelade på fyra stämmor även om vi ibland också sjunger i enkelkvartett eller dubbelkvartett.

En stor del av den ännu idag folkkära och klassiska manskörsrepertoaren kommer från 1800-talet men nya traditioner skapas hela tiden genom nya verk av mer samtida kompositörer.

Kvartettarna är i högsta grad delaktiga i denna utveckling och är ständigt nyfikna på nya utmaningar samtidigt som förankringen i historien är viktig.