Dirigenter

Sverker Zadig

Sverker är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö med examen som Musikdirektör, Körpedagog och i Orkesterdirigering. Därtill har han en Fil. lic. från Musikhögskolan i Örebro och är Fil. dr. i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö-Lunds universitet,  efter en avhandling om körsångares musikaliska samarbete. Han har också en Master of Music, Choral Conducting, från Indiana University, USA.

Tidigare dirigenter

 Bo Isgar

Bo Isgar är utbildad sångpedagog och musiklärare (från Musikhögskolan i Malmö) och har studerat kördirigering för Dan-Olof Stenlund och Eric Ericsson. Idag arbetar han som körledare på Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, men anlitas även som körkonsult.

 

Stig Paulson
(1927-2019)

Hedersdirigent
Musikpersonlighet i Kullabygden