Kontakt

Dirigenterna

1.e dirigent

Hedersdirigent

Bo Isgar

Stig Paulson

0733 – 64 03 40

042 – 65 355

Styrelsen

 Ordförande

Sekreterare

Kassör

Vice ordförande

Vice sekreterare

Vice kassör

Klubbmästare

Ledamot

Ledamot

 Anders Widborg

Julius Persson

Håkan Jinnestrand

Bengt Swedin

Magnus Sundström

Anders Varenius

Anders Aggestam

Björn Nilsson

Claes Kylberg

 042 – 453 79 02

0702 – 80 84 74

0706 – 27 54 75

0703 – 62 00 55

0709 – 97 31 76

0705 – 72 04 05

042 – 22 18 40

0701 – 62 02 90

0722 – 16 32 13

Kören

Bankgiro

131-5662